Arkkitehtipörssi nousussa
Arkkitehtipörssi

Mika Penttinen, arkkitehti

Arkkitehdit, Kirsti Korhonen ja Mika Penttinen OY

Malmikaari, Ormuspelto

Kuusikerroksinen kerrostalo, esteetön

 

Timo Helminen, rakennusarkkitehti

Sirén Arkkitehdit Oy

Korgiuksentie 10, Munkkiniemi, Helsinki

Viis pientaloa, esteetön pääsy ensimmäiseen kerrokseen, hissivaraus

 

Juha-Pekka Tuomainen, arkkitehti

Arkkitehtitsto Ark’idea

Ormusmäentie 1, Helsinki

Kuusikerroksien kerrostalo, esteetön

 

Juha-Pekka Tuomainen, arkkitehti

Arkkitehtitsto Ark’idea

Malminkaari, Helsinki

Kuusikerroksinen kerrostalo, esteetön

 

 

Tuomo Siitonen , arkkitehti
arkk tsto Tuomo Siitonen Oy
Särkiniementie 6, Lauttasaari, Helsinki
Kaksi asuinkerrostaloa, esteetön paitsi yksi asunto esteellinen.

Tuula Koljonen, rakennusarkkitehti
arkk tsto Brunow et Maunula
Pasuunatie 2a, Kaarela, Helsinki
Kaksi asuinkerrotaloa. Invalidiliiton asumispalvelut Oy:n palvelutalo, toinen ns senioritalo.
Esteettömiä, mutta talon kulmalta poraat pihatasolle,sisä kautta pääsee hissille
mutta porrasaihe keskeinen vammaisten palvelutalon kohdalla???
Invapaikkoja niukasti kun talossa asuu paljon vammaisia.

Mika Järvinen, rakennusarkkitehti
arkk tsto Vuorelma arkkitehdit Oy
Rakovlkeantie 25, Tuomrnkylä, Helsinki
Kolme paritaloa. Yksikerroksiset paritalot. Tosin sisäänkäynti turvattu luiskavarauksella.
Muutoin esteetön. Hyvä ettei kaikki paitalot ole kaksikerroksisiaä.

Tarmo Peltonen, arkkitehti
Arkkitehtitoimisto LPV Oy
Agronominkatu 26, Viikin latokartano, Helsinki
Liikuntahalli. Esteetön.

Kimmo Lintula, arkkitehti
arkk tsto K2S Oy
Roihuvuoren 26, Herttoniemi, Helsinki
Liikerakennus.esteetön

Kirsti  Korhonen, arkkitehti
arkkitehdit Kirsti Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Korkeavuorenkatu 41, Helsinki
Asuinkerrostalon ulotetaan ullakkokerrokseen.
 
Kirsti Sivén, arkkitehti
Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Pajalahdentie 10, Lauttasaari, Helsinki
Päiväkoti, esteetön. Ainoa ongelma toisessa kerroksessa oleva satuparvi.
 
Pirjo Kantola, arkkitehti
Arkk.tsto P Kantola Oy
Ilomäentie 8, Laajasalo, Helsinki
Päiväkoti. Esteetön kaksikerroksinen päiväkoti
 
Ari Malmio, arkkitehti
arkk tsto Malmio Oy
Luotsikatu 7, Katajanokka, Helsinki
Ullakkoasuntoja, Esteettömiä siten että kuudesta porrashuoneesta
kahteen haetaan erikseen hisseille rakennuslupa.
 
Ari Malmio, arkkitehti
arkk tsto Malmio Oy
Luotsikatu 9, Katajanokka, Helsinki
Ullakkoasuntoja, Esteettömiä siten että kuudesta porrashuoneesta kahteen haetaan erikseen hisseille rakennuslupa.

Mikko Hormia, arkkitheti
arkk. tsti Hormia Oy
Meilahden liikuntapuisto, Helsinki
Uudisrakennuksessa 6 sulkapallokenttää, 3 tenniskenttää ja joukkueplikenttä, esteetön.
 
Hannu Jaakkola, arkkitehti
Arkk tsto Hannu Jaakkola Oy
Sörnäistenkatu 2, Hermanni, Helsinki
Toimitilarakennus, esteetön
 
Juha Mutanen, arkkitehti
arkk tsto Juha Mutanen Oy
Nils Westermarckin kuja 20, Viikki, Helsinki
Opiskelija-asuntokerrostalo. Asunnot mitoitettu esteettömiksi ,
hissiyhteys parvekkeenkautta luhtikäytävään ja asuntoihin.
 
Tarmo Peltonen, arkkitehti
Apteekkarinraitti 3, Viikki, Helsinki
Päiväkoti, esteetön
 
Ilkka Tukiainen, arkkitehti
Optiplan Oy
Hiisikuja 2, Tapaninkylä, Helsinki
Kolme esteetöntä asuinkerrostaloa
 
Kari Ristola, arkkitehti
Arkkitehtuuritsto Kari Ristola Oy
Kiviteltankatu 1 , Viikki, Helsinki
Päiväkoti. Kaksi kerrosta, hissillinen, esteetön
 
Simo Rautamäki, arkkitehti
P&R arikkitehdit Oy
Kirkonkylänti e103, Suutarila, Helsinki
Teollisuus- ja varastorakennuksen laajennus. Esteetön.
 
Erki Valdre, arkkitehti
arkk tsto KVA Oy
Tapulikaupungintie 35, Suutarila, Helsinki
Teollisuus- ja varastorakennus. Esteetön.
 
Mikko Jaatinen, arkkitehti
Arkjaatiset
Atomitie 24, Pitäjänmäki, Helsinki
Toimistorakennus. Esteetön.
 
Pekka Haanpää, arkkitehti
Arkk tsto Haanpää Oy
Mannerheimintie 3-5, Kluuvi , Helsinki
Kaivopihan alle rakennetaan liiketiloja, esteetön.

Esa Kauppi,arkkitehti
arkkitehtiuutiset
 
Esteetön pientalo – Pientalo mukavuuksilla
Yli 65-vuotiaiden osuus työssä käyvien määrään verrattuna kaksinkertaistuu seuraavan kahden vuoden aikana. Tulevaisuuden tukijat ovat edustaneet,
että meillä on enintään kymmenen vuotta aikaa järjestää ikääntyneiden palvelut uudella tavalla. Jos muutoksia ei tapahdu,
yhteiskunnassa on tuolloin väestön ikääntymisestä johtuen sellainen tilanne, että mitkään tämän hetkiset laitospaikat eivät tule riittämään.
Vaikka laitoshoitopaikkoja ja väli muotoisia hoitopaikkoja lisätäänkin, joka tapauksessa osaratkaisuna tulee varautua kotona tapahtuvaan
kuntouttavaan hoitotyöhön. Tämä edellyttää esteettömiä asuntoja ja uudenlaisen toimintamallin omaksumista perinteisen hoivamuotojen tilalle.
Kun kerrostaloasuntojen rakentamisessa esteettömyysratkaisut vaaditaan jo nyt toteutettavaksi, tällä hetkellä pientalojen täydelliseen
esteettömyyteen ainoastaan varaudutaan. Asuntojen rakentamisessa on tultu nyt siihen pisteeseen, että esteettömyys on toteuduttava
kaikessa asuntorakentamisessa, myös pientaloissa. Miksi pitäisi lähteä siitä, että ikääntyneiden on asuttava kerrostaloissa? Pientalojen
esteettömyys tarkoittaa, että esteettömyyden pitää toteutua tontin kulkuteillä, ulko- ja sisätilojen välillä sekä kaikissa asuntotiloissa. Koska
esteettömyys vaikuttaa asunnon tilojen ja oviaukkojen mittoihin, joita määrittelevät pyörätuolin ja kävelytelineen tilatarpeet, surauksena on, että tilatarpeet
vaikuttavat asuin tilojen pinta-alojen lisääntymiseen.  Siirtymistä täydelliseen pientalojen esteettömyyteen vastustetaan juuri lisääntyvillä tilatarpeisilla.
Kummallista on, että asenteet ja tietämys ikärakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista eivät ole ajan tasalla. Asenteiden pitää muuttua.  Esteettömyys
ei ole haitta, vaan se voidaan kääntää arkkitehtuurissa eduksi. Pientalojen suunnittelussa voidaan ottaa suunnittelun ja arkkitehtuurin lähtökohdaksi muiden suunnitteluelementtien lisäksi. Tästä on jo meilläkin valmiita esimerkkejä. Ulko- ja sisätilojen välinen yhteys voidaan toteuttaa luiskalla ilman porrasta.
Luiska saattaisi yhdessä esimerkiksi valaistus- ja kattamisratkaisuineen muodostaa juhlavan, modernin pääaiheen sisäänkäyntiin, kuten julkisissa
rakennuksissakin. Ns. perinnetaloissa sisäänkäyntiluiska voidaan liittää huomaamattomasti oleskeluterassien ja kuistien yhteyteen.  Lisätila, jota
esteettömyys tuo hygieniatiloihin, tuo asunnoille lisäarvoa. Vaikka saunojen toteuttaminen esteettöminä koetaankin hankalaksi, jopa mahdottomaksi,
edustuskelpoisissa asunnoissa kylpyhuoneet, wc:t ja saunat on aina haluttu mitoittaa väljiksi. Saunojen ns. muotolauteetkin voidaan suunnitella niin, että ne ovat järjesteltävissä esteettömiksi käsikäyttöisesti tai sähköisesti. Esteettömään saunaan sopivia kiuasmallejakin on saatavilla lukemattomia vaihtoehtoja.
Myös koko pientalon saunasuunnittelua voidaan miettiä aivan uusista lähtökohdista. Tästäkin on meillä hyviä esimerkkejä. Määräysten mukaan kaikkiin
asuntiloihin pitää olla esteetön pääsy. Esteetön pääsy edellyttää 90 cm:n levyistä väliovea. Nykyisin asuntojen kaikki väliovet totutetaan riittävän leveinä,
poikkeuksena saunan ovi. Jos asunnossa on useampia wc-tiloja, pyrkimyksenä on toteuttaa ainoastaan yksi wc-ovi riittävän leveänä. Myös vaatehuoneiden
ovet jäävät usein toteuttamatta pyörätuolille tai kävelytelineille sopivina. Mitä hyötyä saavutetaan olla toteuttamatta osa vaatimuksista? Asunnon sisäiset
kulkuväylät voivat lisätä myös asunnon kokoa, koska ne pitää mitoittaa pyörätuolille ja kävelytelineelle sopiviksi. Esteettömyydestä syntynyt lisätila voidaan ammattitaitoisella suunnittelulla vähentää kuitenkin turhasta liikennetilasta, ns. hukkatilasta. Hyvällä ja tehokkaalla tilasuunnittelulla asunnon kokonaispinta-ala
ei välttämättä tarvitse edes kasvaa. Asenteiden pitää muuttua. Aluksi on ymmärrettävä, että esteettömyydestä ei ole haittaa liikuntakykyisille, alle 64-vuotiaille. Lisäksi on tiedostettava esteettömyyden välttämättömyys tulevaisuuden pientaloissa. Vielä kun ymmärretään, että sijoittamalla tänään arkkitehtonisin keinoin pientalon esteettömyyteen, sijoituksen voi saada takaisin parinkymmenen vuoden kuluttua moninkertaisesti. Ei ole enää mitään syytä toteuttaa määräysten
vaatimia ratkaisuja pelkkinä varauksina, joita voi myöhemmin muunnella esteettömiksi. Voitaisiinko alkaa puhua esteettömän pientalon sijaan,
”pientalosta mukavuuksilla”? 

Jaakko Sutela, arkkitehti
Arkkitehtiryhmä A6 Oy         
Kotisaarenkatu 3, Helsinki, Toukola
Esteetön asuinkerrostalo,  hissi  vie myös ylimmänkerroksen saunatasolle

Jukka  Linko, arkkitehti
Arkkitehtiryhmä A6 Oy
Ilmalankatu 4, Helsinki
Esteetön kerrostalo

Juha Leiviskä, arkkitehti
Vilhelm Helander,  Juha Leiviskä arkkitehdit
Unioninkatu 35 Helsinki
Esteetön yliopistorakennus,  tosin 3. kerros ilman inva-wc:tä

Vesa Pekka Erikkilä, arkktieht
Evata Finland Oyi
Arkkadiankatu 28, Helsinki
Vanha koulurakennus peruskorjataan ja laajennetaan asuntolaosalla
Uusi osa esteetön ja vanha rakennus paranee olennaisesti, porrashissi

Sarlotta Narjus, arkkitehti
arkkiteh.tsto SARC
Hietasaarenkatu 4, Helsinki
Makasiini rakennus korjataan toimistorakennukseksi  ja siitä tulee esteetön

Stefan Ahlman, arkkitehti
arkk.tsto Stefan Ahlman Oy
Toukolank 13, Helsinki, Arabia
Monimuotoinen rakennus ns Seesam-talo.
Esteetön kompleksi, erityisesti näkövammaiset otettu huomioon
  
Juha Mutanen, arkkitehti
arkkitehti tsto Juha Mutanen Oy
Ilkantie  12, Helsinki
Esteetön asuinkerrostalo, 4 krs.

Juha Mutanen, arkkitehti
arkkitehti tsto Juha Mutanen Oy
Ilkantie  14, Helsinki
Esteetön asuinkerrostalo, 4 krs.

Juha Mutanen, arkkitehti
arkkitehti tsto Juha Mutanen Oy
Ilkantie  16, Helsinki
Esteetön asuinkerrostalo,  1-5 krs.

Harri Koskinen, arkkitehti
arkk.tsto Larskas&Laine Oy
Ajomiehentie, Helsinki, Konala
Liikerakennuksen laajennus. Esteetön

Jarmo Pulkkinen , arkkitehti
arkk.tsto Helamaa ja Pulkkinen
Von Daehnin katu 21a
Kolme nelikerroksista asuintaloa, esteettömiä

Jarmo Pulkkinen , arkkitehti
arkk.tsto Helamaa ja Pulkkinen
Von Daehnin katu 21b
Kaksi nelikerroksista asuintaloa, esteettömiä
  
Aki Alanko, arkkitehti
Evata Finland Oy
Voimalakatu 4, Vuosaarensatama-alue
Porttikesus, esteetön, esteetön pääsy terassille

Ilmari Lahdelma, arkktitehti
arll.tsto Lahdelma 6 Mahlamäki
Von Daehninkatu  4
Esteetön 4 kerroksinen asuintalo

Kirsti Sivén, arkkitehti
Kirsti Sivén &Asko Takala arkkitehdit Oy
Agronominraitti 26, Helsinki, Viikki
kolme esteetöntä asuinkerrostaloa
  
Vesa Laukkanen, arkkitehti
arkkitehtitoimisto L-N Oy
Kaksi kerrostaloa
Kuoppapolku, Hki
Esteettömiä kerrostaloja
  
Vesa Laukkanen, arkkitehti
arkkitehtitoimisto L-N Oy
Kolme pientaloa, Kuoppatie 6, Hki
Rakennuksissa esteetön sisäänkäynti
*********
 

 

Veikko Mäkipaja, arkkitehti
Arkkitehdot Hannunkari&Mäkipaja
Asuinkerrostalo
Sörnäistenkatu 19, HKI
Kaksi 5 kerroksista taloa, esteettömiä
**
Jesse Anttila, arkkitehti
Arkkitehdit Anttila&Rusanen
Asuinkerrostalo
Sörnäistenkatu 15, HKI
Kaksi 4 kerroksista asuinkerrostaloa, esteettömiä.
Myös kattoterassille esteetön pääsy
**
Juhani Harju, arkkitehti
Harju&Laatio
Suojellun rakennuksen korjaus
Hallituskatu 1, Hki
Suomalaisen kirjallisuuden Seuran talo peruskorjataan ja
Esteettömyyttä parannetaan. Ritarikadun puolelle tehdään esteetön
Sisäänkäynti kirjastotilan kautta. Sieltä pääsee hissillä kaikkiin kerroksiin. Pohjakerroksessa inva-vessa.   
  
Kari Palaste, arkkitehti
Virta-Palaste-Leinonen Arkkitehdit
Yhteispäivystysairaala
Haartmanninkatu 4 Hki
Esteetön sairaala
***
Ilmari Lahdelma, arkkitehti
Arkk.tsto Lahdelma&Mahlamäki
2 asuinkerrostalo
Von Daehnin katu 1
Esteetön asuintalo
  
Pia Ilonen, arkkitehti
Arkk- ja muotoilutoimisto talli Oy
Asuinkerrostalo
Posliinikatu 3, Hki
Koekohde.  Luhtikäytävätalo, hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin
Ja yhteistiloihin. Kattoterassille pääsee sisä luiskaamyöten.
Tilat muunneltavia korkeita tiloja.
  
Stefan Ahlman, arkkitehti
Arkk. Tsto Stefan Ahlman
Asuinkerrostalo
Muotoilijankatu 14, Hki
Esteetön kerrostalo. Katuovelta luiska hissille.
Hissillä kellarintasolta kattokerroksen yhteistiloihin.
***
Pirjo Soininen, arkkitehti
Arkk. Tsto Nurmela Raimoranta Tasa Oy
Kaksi asuinkerrostaloa
Purjeentekijänkuja 7, Hki
Esteetön kerrostalo
***
Juhani Palmqvist, rakennusarkkitehti
Arkk. tsto Juhani Palmqvist
Teollisuus- ja varastorakennus
Lyhtykuja 1, Hki
Esteetön talo, hissi ja inva-
**
Aki Alanko, arkkitehti
Evata Finland Oy
Vuosaaren sataman porttikeskus
Voimalakatu 6
Esteetön toimistorakennus
***
Ralf Åkerblom, arkkitehti
Evata Finland
Toimistorakennus
Läkkisepäntie 23, Hki
Esteetön rakennus
  
Tapio Grönlund, arkkitehti
Arkk. Tsto Tapio Grönlund
Asuinkerrostalo
Aurinkotuulenkatu 16
Esteetön asuintalo
*********************************************************
 

Helsingin valtuusto käsitteli 26.9.07 Pihlajamäen kaavaa. Kaavan tarkoitus on suojella 60-luvulla rakennettua asuinaluetta.
Kaava kieltää suureen osaan taloja hissin rakentamisen. Vain osaan taloja pystytään rakentamaan hissi vanhaan porraskäytävään.

Kalle Könkkölä ehdotti valtuustossa asian palauttamista rakennuslautakunnan asiaan ottaman kannan mukaisesti. Rakennuslautakunta
edellytti hisseille hyvää ja korkeatasoista suunnittelua mutta ei olisi kieltänyt hissejä kokonaan. Kalle Könkkölän mielestä kaava on
perustuslain syrjintäpykälän vastainen ja Yk:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen vastainen kieltäessään hissin rakentamisen.

Seuraavat valtuutetut tukivat Kalle Könkkölän ehdotusta ja esteettömyyttä ja ovat hissipörssissä nousussa:

Aarnipuu Tiia, vas.

Alanko-Kahiluoto Outi, vihr.

Björnberg-Enckell Maria, sfp.
Brax Tuija, vihr.
Dahlberg Birgitta, sfp.
Donner Jörn, SDP
Ebeling Mika, KD
Haavisto Pekka, vihr.
Hakanen Yrjö, skp. Helistö Kimmo, vihr.
Hiltunen Rakel, SDP
Kantola Tarja, SDP
Kaunola Reijo,vas.
Koskinen Kauko, KOK
Krohn Leena, vihr.
Krohn Minerva, vihr.
Könkkölä Kalle, vihr.
Lehtipuu Otto, vihr.
Moisio Elina, vihr.
Myllykoski Pekka, vihr.
Mäki Terhi, SDP
Näre Sari, vihr.
Ojala Outi, vas.  
Oker-Blom Jan, sfp
Puhakka Sirpa, vas.
Rantanen Tuomas, vihr.
Rauhamäki Tatu, KOK
Riihelä Esko, KOK
Saarnio Pekka, vas.
Sademies Olli, perus.
Siimes Hanna-Kaisa, vas.
Soininvaara Osmo, vihr.
Sumuvuori Johanna, vihr.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

 

Kaarlo Viljanen, arkkitehti
Arkk.tsto Aitoaho& Viljanen
Lönnrotinkatu 13
Toimisto muutetaan hotelliksi
Rakennuksen 2-4 kerros muutetaan hotellitilaksi. Hotelliin tulee esteetöntä huonetta.
Olemassa olevat 2 hissiä säilytetään ja lisäksi rakennetaan esteettömyysvaatimukset täyttävä hissi. Vammaishuoneet tulevat 2 kerrokseen.
Kesällä 06 Eerikinkadulla vastaava hotelli, johon jäi liian pieni hissi.

Mauri Tommila, arkkitehti
Arkkitehdit Tommila oy
Televisiokatu 3
Toimistotalo (visio B)
Esteetön toimitalo. Lämmitetyt kulkuluiska pääsisäänkäynnissä, inva-pysäköinti,
Liikkumisesteettömät käymälät joka kerroksessa, työhuoneiden ikkunat niin matalalla,
että ulos näkee istumakorkeudelta.


Markku Erholtz, arkkitehti
Soittajanskuja 3, Helsinki
Nelikerroksinen asuintalo
Rakennus suunniteltu esteettömäksi
Suunnittelija laatinut esteettömyys selvityksen

Olli Rouhiainen, arkkitehti
Arkk tsto CJN
Makkaratalon laajentaminen
Suunnitelmassa on otettu esteettömyys hyvin huomioon. Makkarataloon pääsee maan alla kompassitorilta
ja asematunnelista. Korttelin sisällä esteettömät reitit. Vanhat luiskat korjataan loivemmiksi Keskuskadulla.
Hisseillä pääsee erikerroksiin. Haasteena vielä detaljit, kuten hissinnappulat, opasteet ja pääsy terassille makkaran kohdalle.

Tapio Saarelainen, arkkitehti
Arkkitehtiryhmä A 6
Muotoilijanpiha 6
Kolme asuinkerrostaloa
Suunniteltu esteettömäksi. Ullakolla talosauna vilvoitteluterasseineen.

Jarmo Pulkkinen , arkkitehti                                    
Arkk.tsto Helamaa ja Pulkkinen                        
Suolakivenk. 15, Helsinki                                  
Kaksikerroksinen teollisuustalo, toisessa kerroksessa toimistotiloja, hissi

Pekka Piha, arkkitehti
Arr,tsto Larkas & Laine
Liikerakennus
Tyynylaavantie 20, HELSINKI
Esteettömäksi suunniteltu 

   
Nousussa
Arkkitehtipörssi
Nousussa:

Kaarlo Viljanen, arkkitehti
Arkk.tsto Aitoaho& Viljanen
Lönnrotinkatu 13
Toimisto muutetaan hotelliksi
Rakennuksen 2-4 kerros muutetaan hotellitilaksi. Hotelliin tulee esteetöntä huonetta.  Olemassa olevat 2 hissiä säilytetään ja lisäksi rakennetaan esteettömyysvaatimukset täyttävä hissi. Vammaishuoneet tulevat 2 kerrokseen.
Kesällä 06 Eerikinkadulla vastaava hotelli, johon jäi liian pieni hissi.

Mauri Tommila, arkkitehti
Arkkitehdit Tommila oy
Televisiokatu 3
Toimistotalo (visio B)
Esteetön toimitalo. Lämmitetyt kulkuluiska pääsisäänkäynnissä, inva-pysäköinti,
Liikkumisesteettömät käymälät joka kerroksessa, työhuoneiden ikkunat niin matalalla, että ulos näkee istumakorkeudelta.


Markku Erholtz, arkkitehti
Soittajanskuja 3, Helsinki
Nelikerroksinen asuintalo
Rakennus suunniteltu esteettömäksi
Suunnittelija laatinut esteettömyys selvityksen

Olli Rouhiainen, arkkitehti
Arkk tsto CJN
Makkaratalon laajentaminen
Suunnitelmassa on otettu esteettömyys hyvin huomioon. Makkarataloon pääsee maan alla kompassitorilta ja asematunnelista. Korttelin sisällä esteettömät reitit. Vanhat luiskat korjataan loivemmiksi Keskuskadulla. Hisseillä pääsee erikerroksiin. Haasteena vielä detaljit, kuten hissinnappulat, opasteet ja pääsy terassille makkaran kohdalle.

Tapio Saarelainen, arkkitehti
Arkkitehtiryhmä A 6
Muotoilijanpiha 6
Kolme asuinkerrostaloa
Suunniteltu esteettömäksi. Ullakolla talosauna vilvoitteluterasseineen.

 Jarmo Pulkkinen , arkkitehti                                     
 Arkk.tsto Helamaa ja Pulkkinen                         
 Suolakivenk. 15, Helsinki                                   
Kaksikerroksinen teollisuustalo, toisessa kerroksessa toimistotiloja, hissi

Pekka Piha, arkkitehti
Arr,tsto Larkas & Laine
Liikerakennus
Tyynylaavantie 20, HELSINKI
Esteettömäksi suunniteltu

 
Arkkitehtipörssi
Arkkitehtipörssi

Tässä pörssissä arvioidaan arkkitehtejä ja muita suunnittelijoita heidän taidostaan suunnitella ja rakentaa esteetöntä ympäristöä.
Hyviä ratkaisuja tekevät suunnittelijat ovat nousussa ja huonoja ,esteellisiä ratkaisuja käyttävät ovat laskussa. Erityisen hyvät saavat ruusuja ja huonot takiaisen. Otan vastaan vihjeitä:

 

Päivitetty uusilla tiedoilla 24.3.2008

 
Lisää artikkeleita...